Loading
Ładuję...

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony prawnikodkryptowalut.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników strony internetowej https://prawnikodkryptowalut.pl (dalej: „Strona”).

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych użytkowników Strony, a także stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa danych osobowych.

Wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony można zgłaszać na adres e-mail: [email protected].

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ponieważ nie jest to wymagane w przypadku jego działalności.

1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkowników Strony:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub korespondencyjny, podane przez użytkowników w celu skorzystania z usług oferowanych przez Stronę, takich jak zamówienie usługi prawnej, zapisanie się na newsletter, wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, zarejestrowanie się na Stronie lub zalogowanie się za pomocą konta na portalu społecznościowym;
 • dane dotyczące aktywności na Stronie, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas i data wejścia na Stronę, odwiedzone podstrony, czas spędzony na Stronie, źródło ruchu, zdarzenia na Stronie, gromadzone za pomocą plików cookies i podobnych technologii;
 • dane dotyczące preferencji i zainteresowań użytkowników, takie jak wybrane usługi, tematyka newslettera, treść zapytań, gromadzone w celu dostosowania oferty i treści do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Strony w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • realizacja umów zawartych za pośrednictwem Strony lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, w tym w celu przygotowania, realizacji zamówionych usług, windykacji należności, obsługi reklamacji i zwrotów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • prowadzenie działań marketingowych, w tym wysyłanie newslettera, wyświetlanie spersonalizowanych reklam, profilowanie użytkowników, na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, ulepszanie jej jakości i użyteczności, analizowanie ruchu i zachowań użytkowników, zapobieganie nadużyciom i atakom, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Strony oraz rozwijaniu jej funkcjonalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników Strony przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe. Po upływie tych okresów dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

Szczegółowo, Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników Strony w następujących terminach:

 • dane podane w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Strony – przez czas trwania umowy i do 10 lat po jej zakończeniu;
 • dane podane w celu zapisania się na newsletter – do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera lub do czasu zaprzestania wysyłania newslettera przez Administratora;
 • dane podane w celu wysłania zapytania przez formularz kontaktowy – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i do 3 lat po udzieleniu odpowiedzi;
 • dane podane w celu zarejestrowania się na Stronie lub zalogowania się za pomocą konta na portalu społecznościowym – do czasu usunięcia konta na Stronie lub wycofania zgody na logowanie za pomocą konta na portalu społecznościowym;
 • dane dotyczące aktywności na Stronie, gromadzone za pomocą plików cookies i podobnych technologii – przez czas określony w polityce cookies, dostępnej na Stronie;
 • dane dotyczące preferencji i zainteresowań użytkowników, gromadzone w celu dostosowania oferty i treści do potrzeb i oczekiwań użytkowników – przez czas niezbędny do realizacji tego celu i do 3 lat po ostatnim kontakcie z użytkownikiem.

4. Komu udostępniamy dane osobowe?

Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników Strony następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi hostingowe, kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe, prawne, windykacyjne, bankowe, płatnicze, marketingowe, analityczne, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zawartymi umowami;
 • organom publicznym, w zakresie i na warunkach określonych przez przepisy prawa, na ich żądanie lub na podstawie zgody użytkownika;
 • innym użytkownikom Strony, w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Strony, takich jak prowadzenie systemu komentarzy, forum internetowego, rozmów typu chat online, prezentacja profilu użytkownika, wyświetlanie ogłoszeń użytkowników.

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to konieczne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

5. Jakie są prawa użytkowników Strony w zakresie danych osobowych?

Użytkownicy Strony mają następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, tj. prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe, a jeśli tak, to do uzyskania informacji o celach, zakresie, źródłach, okresach przetwarzania, odbiorcach danych oraz prawach związanych z przetwarz

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy okresowo aktualizować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię poprzez aktualizację daty „Ostatnia aktualizacja” na dole strony.

7. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected]

Data ostatniej aktualizacji: 25/09/2022