Loading
Ładuję...

Komornik, a dostęp do konta Revolut i Wise

Revolut a komornik

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który zajmuje się ściąganiem długów w imieniu wierzycieli. W tym celu może sięgnąć po różnego rodzaju środki, w tym również konta bankowe dłużników. Jednakże nie wszystkie konta są dostępne dla komornika.

Zasady dotyczące zajmowania kont bankowych przez komorników reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1364 ze zm.). Zgodnie z art. 806 § 1 k.p.c., komornik może zająć ruchomości dłużnika, w tym również środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.

W praktyce komornik dokonuje zajęcia konta bankowego dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego. Do komornika należy złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego, w którym należy wskazać numer rachunku bankowego dłużnika. Komornik następnie składa wniosek do banku, w którym otwarty jest rachunek dłużnika. Bank, na podstawie przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1348 ze zm.), jest zobowiązany do udzielenia komornikowi informacji o rachunkach bankowych dłużnika oraz do zablokowania dostępu dłużnika do środków zgromadzonych na tych rachunkach.

Jednakże nie wszystkie konta bankowe są dostępne dla komorników. Zgodnie z art. 806 § 2 k.p.c., komornik nie może zająć:

 • rachunków bankowych, na których gromadzone są środki pieniężne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez dłużnika;
 • rachunków bankowych, na których gromadzone są środki pieniężne przeznaczone na utrzymanie dłużnika i jego rodziny, w tym w szczególności na:
  • bieżące potrzeby mieszkaniowe, w tym spłatę czynszu, opłat za media, zakup żywności, odzieży i obuwia;
  • leczenie i rehabilitację;
  • edukację dzieci;
  • środki na utrzymanie zwierząt domowych;
 • rachunków bankowych, na których gromadzone są środki pieniężne pochodzące ze świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych lub dodatków do renty lub emerytury.

W przypadku rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, komornik może zająć jedynie środki pieniężne, które nie są niezbędne do bieżącego prowadzenia działalności. Dotyczy to w szczególności środków pieniężnych przeznaczonych na spłatę zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak zobowiązania wobec dostawców, pracowników czy instytucji finansowych.

W przypadku rachunków bankowych przeznaczonych na utrzymanie dłużnika i jego rodziny, komornik może zająć jedynie środki pieniężne, które przekraczają kwotę wolną od zajęcia. Kwota wolna od zajęcia wynosi obecnie 75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

W 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 3 181,50 zł.

W przypadku rachunków bankowych, na których gromadzone są środki pieniężne pochodzące ze świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych lub dodatków do renty lub emerytury, komornik nie może zająć tych środków w ogóle.

Warto pamiętać, że komornik nie może zająć całego rachunku bankowego. Na rachunku zawsze musi pozostać kwota wolna od zajęcia. W przypadku, gdy na rachunku nie ma wystarczających środków, komornik może zająć jedynie część środków, które mieszczą się w kwocie wolnej od zajęcia.

Podsumowując, komornik nie ma dostępu do następujących kont bankowych:

 • rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie środków pieniężnych niezbędnych do bieżącego prowadzenia działalności;
 • rachunków bankowych przeznaczonych na utrzymanie dłużnika i jego rodziny, w zakresie środków pieniężnych nieprzekraczających kwoty wolnej od zajęcia;
 • rachunków bankowych, na których gromadzone są środki pieniężne pochodzące ze świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych lub dodatków do renty lub emerytury.

Co z kontami w aplikacjach finansowych takich jak Revolut czy Wise?

W ostatnich latach Revolut stał się jednym z najpopularniejszych sposobów zarządzania finansami w Polsce i na całym świecie. Dzięki swoim niskim opłatom i wygodnym funkcjonalnościom, wiele osób korzysta z tej aplikacji do codziennych transakcji, oszczędzania i inwestowania. Jednak wiele osób zastanawia się, czy komornik w Polsce ma dostęp do konta w aplikacji Revolut i czy może zająć środki zgromadzone na takim koncie.

Załóż darmowe konto Revolut >>>

Aplikacje finansowe, takie jak Revolut czy Wise, działają w oparciu o konta wirtualne lub konta rozliczeniowe,. Są one zazwyczaj obsługiwane przez instytucje finansowe, które działają na zasadach unijnych, więc co najistotniejsze nie znajdują się w systemie Ognivo, czyli rejestru rachunków bankowych z którego bardzo chętnie korzystają komornicy. Jednak przepisy dotyczące kont w aplikacjach finansowych różnią się od tradycyjnych kont bankowych. To stawia pewne wyzwania przed komornikami, którzy próbują zająć środki na takim koncie.

W Polsce obowiązują specjalne przepisy dotyczące komorników i dostępu do kont wirtualnych oraz kont rozliczeniowych w aplikacjach finansowych. Komornik musi uzyskać specjalne zezwolenie sądowe, aby móc zająć środki na takim koncie.

Ponadto, proces ten jest zazwyczaj bardziej złożony niż w przypadku tradycyjnych kont bankowych. Można zatem założyć, że konto w aplikacjach finansowych jest dobrym sposobem na „ucieczkę” przed komornikiem, jednak należy pamiętać aby konto w Revolut nie posiadało polskiego numeru IBAN.

Nie mniej, oprócz Revoluta (który co do zasady musi stosować się do wyroków egzekucyjnych sądów powszechnych), warto rozważyć także mniej znanego konkurenta, czyli aplikację Wise.

Załóż darmowe konto w Wise >>>

Warto jednak pamiętać, że w przypadku zobowiązań finansowych, które wynikają z umów, komornik ma prawo próbować egzekwować dług.

Dlatego jeśli masz zaległości finansowe i jesteś dłużnikiem, powinieneś podjąć kroki w celu uregulowania swojego zadłużenia, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *